Jiří Voldřich

Jiří Voldřich

Jan Voldřich se narodil v r. 1946, je rodákem z Lesních Chalup na Stašsku. Žije v Českých Budějovicích. Pracoval v manažerských pozicích v obchodní oblasti. Nyní v důchodu se vrací zpět k rodné Šumavě, přednáší o Šumavě a šumavské historii, započal i s publikační...
Ladislav Čepička

Ladislav Čepička

PhDr. Ladislav Čepička je původem z Prahy. Absolvoval FF UK, obor prehistorie a dějiny umění. V roce 1989 byl členem programové rady Občanského fóra. Působil ve Vojenském historickém muzeu v Praze, kde např. uspořádal v pozici kurátora velkou výstavu „Albrecht z...
Jindra Bromová

Jindra Bromová

Jmenuji se Jindra Bromová, pocházím z Prahy ale žiji na samotě v Podlesí už 33 let. Můj starší syn Michal je stejně starý, mladší má o dva roky míň, možná je znáte ze školy 🙂 Čkyně je necelé tři kilometry pode mnou a byla tenkrát hodně nezajímavá. Ale hlavně se tam...