Jan Voldřich se narodil v r. 1946, je rodákem z Lesních Chalup na Stašsku. Žije v Českých Budějovicích. Pracoval v manažerských pozicích v obchodní oblasti. Nyní v důchodu se vrací zpět k rodné Šumavě, přednáší o Šumavě a šumavské historii, započal i s publikační činností vztahující se k Šumavě a k příběhům lidí zde žijících.