PhDr. Ladislav Čepička je původem z Prahy. Absolvoval FF UK, obor prehistorie a dějiny umění. V roce 1989 byl členem programové rady Občanského fóra. Působil ve Vojenském historickém muzeu v Praze, kde např. uspořádal v pozici kurátora velkou výstavu „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“, kterou navštívilo během krátké doby 150000 návštěvníků. Dále se zabýval rozvojem regionu Křivoklátska a stál u zrodu Regionální rozvojové agentury Střední Čechy. Vimperáci ho znají jako ředitele zámeckého muzea, kterým byl do přechodu místního zámku pod NPÚ. V současné době se věnuje regionálním i neregionálním dějinám a jako člen Muzejního spolku Vimperského panství je veřejně a kulturně činný (přednášky pro veřejnost, příspěvky do Vimperských novin o historii Vimperka, masopust, cedule na vimperském náměstí aj.).