I Lýdie si řekla svoje k Lipce:-) Stylový epigram

Jenom já Nemám rád, když slyším chválu těch, co odejiti jsou od válu. Jiné chválit, kdo si troufá? Že to nechám, v to snad doufá? Jenom já jsem všechno spasil, sémě dobra vůkol zasil. Pocty směruj na mou hruď, že jsem skvělý, takto suď. Moje jméno ať jen zní...