Jenom já

Nemám rád, když slyším chválu
těch, co odejiti jsou od válu.
Jiné chválit, kdo si troufá?
Že to nechám, v to snad doufá?

Jenom já jsem všechno spasil,
sémě dobra vůkol zasil.
Pocty směruj na mou hruď,
že jsem skvělý, takto suď.

Moje jméno ať jen zní
v chvalozpěvech příštích dní!
(Lýdie A. Urbanová)