Zemědělkyně z Vysočiny, se zakousla do biopotraviny a od té doby nedělá nic jiného, pěstuje zeleninu a další komodity pro lokální prodej, žije soběstačně nebo podporuje jiné ekozemědělce. Lucie jde příkladem pro budoucí generace.