Profesním vzděláním je lesník a pracuje už 10 let na Správě Národního parku Šumava jako ekolog lesa. Specializuje se na inventarizaci lesa, přirozenou obnovu lesa, věkovou strukturu a růstovou dynamiku. Zároveň se angažuje v mnoha přeshraničních projektech ve spolupráci především s Národním parkem Bavorský les. Posledních 5 let vede Odbor ochrany přírody. V rámci této činnosti se snaží prosazovat především nerušený vývoj přirozených procesů, který je podle jeho názoru hlavním cílem ochrany národního parku.