Pochází z údolí Morávky v Beskydech pod Lysou horou. Vysokoškolské vzdělání získal v oboru Estetika a kulturní studia na Masarykově univerzitě v Brně, dále se věnoval filosofii, teorii a dějinám umění, literární vědě a kritice a historii. Je absolventem jednoletého studia památkové péče pro absolventy vysokých škol a dalších památkářských kursů pod hlavičkou NPÚ. V roce 2015 přebíral pod taktovkou NPÚ vimperský zámek a muzeum do správy a od té doby tak slouží zámku jako kastelán a vedoucí Muzea Vimperska. V současnosti se věnuje řízení stavební obnovy zámku nazvané Probouzení zimního zámku, která je kryta z evropských i národních dotací. Vede kurátorský tým a podílí se na tvorbě nových expozic muzea. Správě bývalého panského sídla a badatelské činnosti v oboru věnuje téměř veškerý svůj čas, v současnosti se odborně nejvíce zaměřuje na stavební historii a operativní průzkumy a dokumentaci.