Roman Hajník se narodil v roce 1968 ve Vimperku. V letech 1982–1986 vystudoval vimperské gymnázium a následně v letech 1986–1991 Pedagogickou fakultu v českých Budějovicích, obor učitelství předmětů český jazyk a německý jazyk. Od 1. srpna 1992 je učitelem obou předmětů na dnes Všeobecném a sportovním gymnáziu ve Vimperku. Je autorem dvou knih o historii města: Vimperk (v rámci cyklu Zmizelé Čechy) a Vimperk v zrcadle času. Ve svém volném čase se věnuje sběratelské činnosti, organizaci různých kulturních počinů a moderaci. Významnou náplní jeho činnosti je vedle učitelství také rozvíjení přeshraničních kontaktů především do Bavorska. Mimo historie, literatury, filmu a hudby mu učarovala také železnice.