Dagmar Rückerová, vimperská rodačka, vdaná, působí od roku 1980 jako pedagog na ZŠ TGM Vimperk. Vystudovala obor český jazyk – hudební výchova a kromě výuky na základní škole vyučovala též klavír a hudební nauku na ZUŠ Vimperk, kde založila literárně dramatický obor. Její koníčky byly vždy spojené s kulturním děním školy i města, patří k nim literatura, divadlo, hudba, tanec, společenské události a s tím související literární, dramaturgické a režijní záležitosti. Je zakladatelkou souboru mažoretek, jenž za pětadvacetiletého působení získal cenné kovy na republikové i mezinárodní úrovni. Stranou nezůstává vztah k přírodě v podobě péče o vlastní zahradu a pečení laskomin z maminčina receptáře. Dcera a syn jdou ve šlépějích matky a působí jako pedagogové.

Od roku 1998 je členkou MZ Vimperk, působila v městské radě, kulturní komisi, kontrolním výboru, redakční radě VN, byla pověřena vítáním nových občánků a vedením svatebních obřadů.