Od roku 1994 pracuje na Správě Národního parku Šumava, nyní vede oddělení středisek environmentální výchovy a informačních středisek. Je autorkou či editorkou mnoha didaktických materiálů o šumavské přírodě, jako např. interaktivních materiálů, určovacích klíčů, nekonečného kalendáře Světem šumavské přírody, příručky ekologické výchovy a lesní pedagogiky „Pojďme na to od lesa“, knihy „Světem šumavské přírody“ a dalších odborných materiálů. Při své pedagogické činnosti prosazuje myšlenku, že „Národní park Šumava je tou nejlepší učebnou pod širým nebem“.