Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě starší češtiny se zabývá kritickou analýzou diskurzu, zejména pak analýzou rozsáhlého a dynamického diskurzu o Národním parku Šumava. Jeho ambicí je důkladně popsat skryté intertextové a interdiskurzivní vztahy, které nesou zodpovědnost nejen za kvalitu komunikace, ale v důsledku také za samu podobu tohoto velkoplošného chráněného území.