Rodák z Českých Budějovic, jenž vyrůstal z větší části na Šumavě. Aktuálně působí na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity a současně se věnuje meteorologii. Společně s dalšími amatérskými meteorology provádí monitoring počasí v oblasti Šumavy, zejména pak sněhové pokrývky, a to i v kontextu kulturněhistorických a přírodních změn území. V tomto směru poukazuje na výjimečnost Šumavy v regionálním i republikovém měřítku.