Psycholog a motivátor, po absolvování gymnázia vycestoval do Spojených států, kde dokončil svá studia v oboru psychologie. Podílí se na řadě projektů a vede svou soukromou psychologickou praxi. Patrik o sobě říká: „Můj život byl už od začátku výjimečný; pády jsem se naučil brát s úsměvem – naučilo mě to, že právě úsměv je to, co mi pomůže najít sílu a podporu vstát a jít dál.”