Pavla Špeldová je psychoterapeutka a lektorka. Patří do týmu organizace Freya, z. s., která se zabývá tématem sexuality a vztahů lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek. Freya také pomáhá pracovníkům a pracovnicím, pečujícím osobám a rodičům najít cestu, jak s tématy sexuality a vztahů pracovat a lépe jim porozumět. Organizace se věnuje snižování stigmatu a předsudků spojených se sexualitou a snaží se poukázat na potřebnost systémových změn v této oblasti.