Vystudovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Své další vzdělávání pak zaměřovala na psychoterapii a poradenskou práci s lidmi v obtížných životních situacích. Po ukončení studia VŠ žila rok v USA, poté pracovala 2 roky jako sociální pracovnice na Dětské psychiatrické klinice ve FN Motol Praze. V roce 1999 založila a vedla pod Občanských sdružením Prevent Krizové a kontaktní centrum ve Strakonicích a později i další zařízení a projekty. Od roku 2013 se plně věnuje oblasti náhradní rodinné péče. Je vedoucí a terapeutkou v Centru podpory pěstounských rodin PREVENT, které doprovází náhradní rodiny v celém Jihočeském kraji. Žije v Zahorčicích u Kraselova, kde s manželem vychovává 4 děti – vlastní, osvojené i pěstounské.