Zdeněk Neužil je narozen v roce 1966 na Šumavě, které zůstal po celý svůj život věrný. Žije na Vimpersku se svojí pětičlennou rodinou a postiženým bratrem. Velkou část života hledal své místo. Byl lesníkem, mistrem odborného výcviku, řidičem, dělníkem, celníkem. V současné době je kazatelem Evangelické církve metodistické ve Vimperku. Rád si zahraje baseball. Je otevřený novým věcem a má rád práci s mladými lidmi.