Každý rok se jinak poklidné místo promění v bouřlivé dějiště majálesových oslav. Ano, řeč je o areálu letního kina. Nebo letního divadla? Nebo univerzálně o letní scéně? Místo, které několikrát za rok ožije a jinak je spíše tiché a vhodné pro dopolední vycházky dětí ze školky, odpolední odpočinek pro maminky s dětmi a mládež. Mohli bychom tento prostor využívat nějak celoročně? Nebo zlepšit služby, které prostor nabízí na letní festivaly? Jak by areál mohly využívat místní školy a školky? Chtěli bychom v prostoru akce celé léto? Raději divadlo nebo kino? Koncert či jiný festival? Jaké zázemí nám vyhovuje a jaké je nedostačující? A co arboretum? Jak jej návštěvnicky zatraktivnit? To jsou jen některé otázky, které jsme si společně s Vámi pokládáli při úvahách o arboretu a areálu letní scény v posledních měsících.

Nejprve proběhla veřejná diskuze v MěKS, které se účastnili zástupci spolků a samosprávy, zastupitelé a samozřejmě veřejnost. Následovaly besedy se studenty základních a středních škol ve Vimperku. Nakonec jste mohli svoje přípomínky a nápady k lokalitě sdělit přímo na místě samém, během akce Majáles 2019.

Všechny tyto informace jsou zpracovány do průběžné zprávy o participaci a čeká nás fáze ověření si dat formou on-line ankety, kterou spustíme v nejbližších dnech skrze kanály města Vimperk. 

A co je cílem? Chceme připravit dokument, ze kterého bude patrné zadání pro architektonickou soutěž na již konkrétní řešení tohoto území. Po celou dobu se Vás snažíme vtáhnout do řešení a věříme, že je to správná cesta, jak posílit vztah nás občanů, k letní scéně i arboretu. Doufejme, že se s našim snažením ztotožní město Vimperk a třeba i Nadace Proměny či jiné grantové agentury, které mohou našemu městu celý projekt revitalizace území pomoci financovat.

Vimperk žije!


Pár fotek z již realitovaných kroků…