Nevelké prostory vestibulu školy TGM v parku měly docela problém pojmout velké množství diváků, ale povedlo se. I přes lehké nepohodlí se podle vašich reakcí večer povedl. Děkujeme všem, kteří přišli, více pak těm, kteří přispěli do bufetu či kasičky 🙂 Velký dík patří MěKS za pomoc, ZŠ TGM za možnost PKN uspořádat v jejich prostorách a děvčatům a jejich paní učitelce Kubíčkové ze ZUŠ Vimperk za provázení večerem. No a největší dík patří všem účinkujícím, byli skvělí.
Na další PKN se můžeme všichni těšit někdy v únoru, informace zveřejníme včas zde i na našem FB.