AKTUALIZACE: Přednáška o Teorii typů a výchově na ní založené je za námi. V Kavárně Ve Skále se nás sešlo přes třicet. Početnou komunitu maminek rozšířily učitelky základních i středních škol. Děkujeme paní psycholožce Šárce Mikové za zajímavou přednášku!

6. listopadu od 17 hodin proběhne v Kavárně Ve Skále přednáška psycholožky Šárky Mikové „Nejsou stejné. Jak díky teorii typů porozumět dětem i sami sobě“. Děti totiž nejsou stejné. Už od mala hraje v jejich vývoji významnou roli typ osobnosti, který je dán vrozeným „nastavením mozku“. To se odráží v klíčových potřebách dítěte a vlohách pro rozvoj dovedností. Tak například některé děti potřebují především stabilitu a předvídatelnost, jiné neustálý přísun nových podnětů. Některé děti se přirozeně vciťují do druhých, jiné se musí empatii učit na základě logiky. Šárka Miková, která má více než dvacetiletou praxi s dětmi i dospělými, ukáže na příkladech konkrétních dětí, jak se liší různé typy osobností od nejútlejšího věku a co to znamená pro jejich výchovu a vzdělávání.