Více jak půl roku jsme pracovali se širokou veřejností na průzkumech, které se týkaly areálu letních sportů. Snažili jsme se do procesu vtáhnout co nejvíce lidí, aby měli možnost se k dané problematice kriticky vyjádřit, případně navrhnout nějaké řešení. Snažili jsme se také vypíchnout samotný proces participace veřejnosti na rozvoji veřejných prostranství. Je skvělé, že lidé mohou vzájemně vést dialog s představiteli města, správci, zahrádkáři, členy jednotlivých klubů u jednoho stolu a řešit problémy, hodnoty, potenciály a případné hrozby, ještě dříve, než je vypracován projekt pro stavební povolení.

Po čtyřech veřejných setkáních, proběhlé elektronické anketě, po mnoha hodinách času stráveném vyhodnocováním vstupů od zúčastněných občanů města, máme výsledky analýzy. Ty jsme již prezentovali na konci června v Kavárně Ve Skále. Nyní si výsledky můžete prohlédnout přímo v areálu letních sportů, kde jsou umístěné výstavní panely.

Tímto jsme také chtěli ukázat, jak by se mělo přistupovat k zadávání veřejných zakázek, výběru zpracovatele resp. co by těmto procesům mělo předcházet. Kvalitní analýza současného stavu je nezbytným podkladem, pokud chceme získat dobrý návrh. Budeme usilovat, aby práce spolků Prostor Vimperk a Vimperk žije! a externích firem specializujících se na práci s veřejností, nebyla zbytečná. Výsledky analýzy budou předány vedení města. Věříme, že budou důležitou součástí podkladů pro případnou architektonickou soutěž.

Případné podněty, dotazy či návrhy na změny zasílejte na prostormesta@gmail.com či info@vimperkzije.cz

Za Prostor Vimperk a Vimperk žije!
Karel Harazim