Chcete vědět, co lidé ve Vimperk chtějí v areálu letních sportů? Přijďte ve čtvrtek 28. června v 19:00 na prezentaci výsledků analytické části hledání nové podoby areálu letních sportů. POZOR ZMĚNA: V Kavárně Ve Skále budou architekti z Prostor Vimperk – Karel Harazim a Zdeňka Kornoušková Říhová prezentovat závěry z předešlých setkání s dětmi i dospělými, se zástupci organizací i města. Navazující diskuzi budou moderovat Ivana Vaňková z ON Plan a Martin Veselý z Dialog Architekti.

A proč to děláme? Chceme, aby potenciál areálu nezůstal jen v myšlenkách, ale začal se koncepčně tvořit veřejný prostor, který má ambice oslovit všechny generace. Vimperk žije! a Prostor Vimperk mohou pomoci pouze s první, časově náročnou, nejméně viditelnou, nejvíce opomíjenou částí – sběr požadavků, diskuze nad potřebami, propagace myšlenky. Výsledky z této analytické části odprezentujeme právě na setkání 28. června, předáme vedení města a budeme věřit, že závěry budou použity jako dobře prodiskutovaný podklad pro architektonickou soutěž či studii. To už je ale pouze na vedení města, zda-li a kdy budou konat. Víme jen, že základem úspěšného rozvoje musí být jasná koncepce, na které lze postupně budovat.

V prostoru areálu bude probíhat improvizovaná prezentace výsledků po skončení tohoto setkání formou velkoformátových posterů až do konce července. Každý se tak může cestou domů z města zastavit, prostudovat si shrnutí potřeb různých skupin obyvatel, hrozby i příležitosti areálu či 9 klíčových témat od architektů.

Přejme si, abychom možnosti areálu dokázali využít, domluvit se na kvalitním řešení a přitom opět město mentálně nerozdělit jako v případě Vodníka. Třeba zrovna areál letních sportů může být příkladem toho, že to jde.

Za Vimperk žije! a Prostor Vimperk,
Petr Samek