Víte, jak bude vypadat areál letních sportů? My ne. Proto jsme se zeptali na názor i dalších vimperáků. Setkání se uskutečnilo minulý čtvrtek v MěKS a zastoupena byla veřejnost, školy i školky, sportovní organizace, kteří areál využívají. Akce se zúčastnila také významná část zastupitelů včetně pana starosty i místostarosty. Všem patří dík.

Nejprve Martin Veselý z Dialog Architekti prezentoval výsledky průzkumu vnímání areálu dětmi na základních a středních školách, který se konal v lednu a únoru. Děti dokázaly pojmenovat mnoho současných problémů – prostupnost, uzavřená sportoviště, absence toalet, osvětlení do půlky areálu, a mnohé další. Žáci současně navrhovali vlastní řešení, učili se, co je to veřejný prostor.

 

Poté již začala samotná analytická diskuze. Tým Petra Návrata z Onplan lab s.r.o., který v minulosti pracoval například i na strategických plánech Prahy, rozdělil účastníky do čtyř skupin. Každá skupina byla řízena jedním facilitátorem, který se ptal na problémy, pozitiva, příležitosti areálu každého ve skupině. Facilitátoři byli předem seznámeni s problematikou krytého bazénu, plánované rekonstrukce atletické dráhy a ulice 1. máje. Také znali existující studie areálu pana architekta Lejska a Skaly, jejich přednosti, zápory i jejich neaktuálnost. Nicméně cílem bylo identifikovat skutečné potřeby občanů a organizací v areálu fungujících, které budou kvalitním základem pro stanovení dlouhodobé koncepce rozvoje lokality.

Součástí identifikace potřeb areálu je i hledání jeho názvu. “Areál letních sportů” je zavádějící. Tato lokalita by neměla být jen o sportu, ale také o setkávání, odpočinku. Jak toho docílit? Do vymýšlení nového názvu bychom rádi zapojili děti, protože ty jsou hodně kreativní. Dále prosíme o vyplňování on-line ankety.

Výsledky z diskuze budou nyní zpracovány do výsledné zprávy, doplněny o výsledky z on-line ankety a participace dětí. Zprávu pak budeme prezentovat na druhém setkání v červnu přímo v areálu, podrobíme kritice a nakonec předáme zástupcům městu.

Naší snahou je zajistit, že s areálem se bude pracovat v souvislostech a bude budován smysluplně. Většina zastupitelů písemně podpořila naši aktivitu a souhlasí s tím, aby další rozvoj areálu vycházel ze studie respektující skutečné potřeby občanů. My chceme přispět právě diskuzí nad skutečnými potřebami. Současně chceme ukázat, že sběr analytických dat od občanů je důležitý, lze dělat různě a měl by se stát pevnou součástí plánování rozvoje lokalit ve Vimperku. Samotnou koncepci, případně navazující studii areálu pak musí již řešit město.

Tak jen doufejme, že potenciál místa využijeme maximálně. Vždyť tato lokalita může být sportovní areál a současně místo pro setkávání a aktivní odpočinek, místo bez aut a přitom v centru města. Místo, kde se mohou děti všeho věku, rodiče i senioři aktivně bavit nebo si jen tak povídat. A že to není reálné? Stačí se podívat do Sušice.

Pokud chcete, aby areál byl i podle Vašich představ, zapojte se. Vyplňte anketu a napište svůj názor. On-line anketa zde: https://goo.gl/jcJDGK

Na viděnou na druhém veřejném setkání, tentokrát přímo v areálu v polovině června.

Za organizátory Vimperk žije! a Prostor Vimperk,
Petr Samek a Jitka Schneiderová