Bílé místo na mapě Vimperka – Areál Letních sportů. Jedná se o místo s velkým potenciálem, kde se bude v brzké době měnit nejbližší okolí (dostavba krytého bazénu, revitalizace ulice 1. máje, rekonstrukce atletického areálu). Areál letních sportů je výrazná lokalita, kterou nám jiná města mohou závidět! Dostupnost do 15 minut pěšky téměř z každého místa ve Vimperku, v blízkosti dvě mateřské, dvě základní a jedna praktická škola. Diskuze nad lokalitou musí zahrnovat všechna sportovní hřiště, bazén, ale i oblast zahrádkářské osady, garáže u zimního stadionu, obnovení přístupu do areálu z ulice U Stadionu, nový přístup do areálu z ulice Nad Stadionem, parkování a další.

Jak by se areál měl jmenovat? Kudy by se do něj mohlo chodit? Jak areál oživit pro širokou veřejnost a udělat z něj žádané místo pro sport i odpočinek? Přijďte se s námi ptát! Veřejnou debatu bude moderovat zkušený tým pod vedením pana Petra Návrata.

 

A kdo je Petr Návrat a jeho tým z ONplan lab?

ONplan poskytuje komplexní řešení a služby v oblasti revitalizace a rozvoje měst a strategického plánování. Vrací místům život. Zapojuje veřejnost do rozhodovacích procesů měnících místa, ve kterých žijeme. Pomáhá městům a investorům ve výstavbě vytvářet hodnoty se zapojením místních komunit.

ONplan je českým lídrem v oblasti kulturního plánování. Poskytujeme služby spojené s přípravou strategií rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví českým městům i soukromým kulturním a kulturně vzdělávacím organizacím

Ing. Petr Návrat, MSc. – urbanista a ekonom. Od roku 2013 působil na IPR Praha, kde měl nejprve na starosti ekonomickou část pražského strategického plánu, později jako náměstek ředitele zaváděl metody zapojování veřejnosti do městského plánování. Na IPR Praha založil Kancelář participace a sociální inovace a vedl přípravu Manuálu participace pro hl. m. Prahu. V letech 2013 – 2015 se podílel na výzkumném projektu Ministerstva Kultury ČR Mapování kulturních a kreativních průmyslů v rámci nějž mapoval KKP v Brně, Pardubicích a Plzni. Je rovněž spoluautorem Metodiky mapování KKP na lokální a regionální úrovní ČR. Pracoval na projektech na Srí Lance, Kubě, Filipínách, Kambodži a v Nepálu. Vystudoval městské plánování na Barttlet School of Planning v Londýně a ekonomii na VŠE v Praze.

Mgr. Ivana Vaňková – projektová manažerka. V letech 2012 – 2017 měla na starost přípravu a řízení projektů v asociaci Národní síti Zdravých měst ČR zaměřených především na vzdělávání úředníků veřejné správy v oblastech strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů, zavádění principů udržitelného rozvoje na místní úrovni či přípravu a aktualizaci metodiky hodnocení udržitelného rozvoje měst. V rámci samotných projektů měla na starost zajištění vzdělávacích aktivit, spolupráci na aktivitách zapojování veřejnosti ve městech a přípravě metodiky pro zapojování mladé generace, spolupráci s partnery a přípravu odborných i propagačních materiálů. Od roku 2017 spolupracuje s urbanistickou kanceláří ONplan lab na aktivitách zaměřených na zapojování veřejnosti do rozvoje území a sběru dat pro urbanistické studie. Vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Více na www.hledasevimperk.cz.