Po skončeném týdnu jsem se konečně dostal k četbě místního zpravodajství a dost mne udivil obsah článku paní Vávra a ostatních autorů, který se týkal pondělního dění na zastupitelstvu města ohledně odvolání současných ředitelek Základní školy T.G.M. a Mateřské školy 1. máje.

Hned na první pohled mne totiž dost zarazila zásadní změna pohledu paní Vávra a zbylých podepsaných členů Vimperska na roli občanů našeho města při rozhodování o významných záležitostech. Ještě mi totiž z doby ne dávno minulé zní v uších její rétorická cvičení, kterými tak vehementně prosazovala, aby byli občané města zapojování do rozhodování rady a zastupitelstva v daleko širším rozsahu, než stanoví zákon. Najednou mám však pocit, jako by podle autorů občané, kteří aktivně přišli na jednání zastupitelstva radnici říci, co si myslí o jejím rozhodnutí, byli nějaká nezodpovědná a neinformovaná chátra, která by do tak složitých rozhodovacích procesů neměla zasahovat.

Paní Vávra vyčítá občanům, že nenaslouchali argumentům radnice. Jenže problém je v tom, že radnice, krom alibistického svádění rozhodnutí na takzvané doporučení krajského úřadu, žádné věcné argumenty nenabídla.

A zde by bylo možná dobré si říci, jak je to s tím odvoláváním doopravdy. Ono doporučení krajského úřadu se týkalo škol zřízených krajem a se školami zřizovanými obcemi a městy nemělo nic společného. Krajský úřad nemá kompetenci jakkoliv zasahovat do otázky vyhlašování či nevyhlašování konkurzů na ředitele škol, které kraj nezřídil.

Zákon naopak jasně říká, že město jako zřizovatel, tedy jeho volený a tudíž politický orgán (ať již rada nebo zastupitelstvo), může po uplynutí 6letého funkčního období vyhlásit konkurz na ředitele školy a dosavadního ředitele musí v takovém případě odvolat. Pokud zřizovatel neudělá nic, funkční období se prodlouží o dalších 6 let. Asi i méně chápavý člověk pochopí, že toto ustanovení je v zákoně proto, aby zřizovatel mohl odvolat ředitele školy, s jehož koncepcí, prací, komunikací nebo Bůh ví, čím ještě, má problém. Na jednání zastupitelstva však vůči odvolávaným ředitelkám i od oněch radních, kteří pro vyhlášení konkurzu hlasovali, zazněly jen samé superlativy a pochvaly.

Jeden by se divil. Takže odměnou za kvalitní a skvělou práci je odvolání s možností účastnit se dalšího konkurzu s povinností doložit vzdělání, praxi, absolvovat testy a kdo ví, co ještě. To vše před komisí, která sice bude složená i z odborníků, ale také z radních, kteří o odvolání rozhodli a školství jako takovému odborně nerozumí. A potažmo za situace, kdy se rada při jmenování ředitele závěry takové komise ani nemusí řídit a může nového ředitele dosadit podle svého rozhodnutí bez ohledu na výsledek konkurzu. To je mi tedy pochvala a odměna.

Ano, paní Vávra a spol. nám nabízí argumenty. Paní ředitelky jsou už staré a je třeba je vyměnit. Nemyslím si, že takový přístup ze strany paní Vávra je správný, a to nemluvím o lidském pohledu na věc. To bych také mohl říkat, že ona je ještě mladá, nezkušená a nemá do toho co mluvit. A kdo ví co ještě. Práci druhých je přeci potřeba posuzovat podle jejích výsledků a ne podle toho, v jakém věku ji ten který člověk dělá. Z přístupu autorů článku mám pocit, že zapomínají, že nežijeme ani v Londýně, ani v Zürichu, ani Praze, dokonce ani Budějovicích, ale že žijeme ve Vimperku, kde si všichni tak trochu vidíme do talíře. A nežijeme tu vedle sebe v anonymitě. Proto je potřeba každé rozhodnutí v tom našem malém veřejném prostoru také posuzovat po té lidské stránce. A tady nechť si přístup členů Vimperska každý posoudí sám. Za mne dost drsné.

A ještě jedna glosa. Paní Vávra a spol. posouvá svým článkem celou akci rady do roviny jakéhosi nedorozumění vyvolaného doporučením krajského úřadu. Snaží se tím asi odvést pozornost od skutečnosti, že rada i hlasem (nevím, zda již bývalé) členky Vimperska paní doktorky Janáskové rozhodla o odvolání dotčených ředitelek a vyhlášení konkurzu bez toho, aby nabídla jakékoliv argumenty. Vymlouvání na doporučení krajského úřadu, o jehož existenci dosti pochybuji, je prostě jen vymlouvání. Nesmí se tak divit tomu, že se nabízí i spekulace o tom, že skutečným důvodem je to, aby současná ředitelka paní Rückerová, která je aktivní členka opozice v zastupitelstvu města, dostala zřetelně najevo, kdo je ve městě pánem. O to víc za situace, kdy současné vedení radnice po svém nástupu do úřadu v podstatě zlikvidovalo činnost redakční rady VN a udělalo čistky ve výborech, komisích i dozorčích radách. A před posledním jednání zastupitelstva to vypadalo, že k občanům a spolkům zřejmě hodlá přistupovat podle toho, zda budou či nebudu kandidovat do zastupitelstva.

Proto si myslím, že právě v takové situaci by se občané Vimperka měli ozývat a na činnost radnice dohlížet. A patří jim za to dík. On ne každý je ochoten obětovat pondělní odpoledne a podvečer a jít říci svůj názor, potažmo za situace, kdy ani neví, zda jej bude někdo poslouchat.

A obava členů Vimperska, že o odborných věcech jako je jmenování ředitele bude rozhodovat zastupitelstvo, tedy politický orgán města? Odhlédnu-li od faktu, že školské rady, Česká školní inspekce ani odborný orgán státní správy vyhlášení konkurzů nedoporučily, jeví se mi taková obava i tak trochu podivná. Rada, která by za normálních okolností rozhodovala o konkurzu, je rovněž politickým orgánem města, jen se na jejím jednání nepodílí opozice ani veřejnost.

Takže o co tady vlastně jde? Já mám poměrně jasno. Myslím si, že když členové Vimperska nebyli schopni prosadit své názory v zastupitelstvu, hlasitě se zaštiťovali vimperskou veřejností a vyššími principy demokracie. Teď, když mají své názory prosazené v radě města obhajovat, jim hlas veřejnosti už tak nevoní.

Tomáš Samek
Tento článek vyjadřuje i názory ostatních členů Vimperk žije!