Ve čtvrtek 18. 1. proběhla na Hamajdě první přednáška projektu Hledá se Vimperk. Pan architekt Beneš s námi prstem na mapě prošel Vimperk, vyzdvihl jeho zajímavosti a ukázal na možné problémy k řešení. Hovořil o jeho práci městského architekta a uvedl konkrétní příklady z města Děčín, kde takto působí.

Na závěr byl představen dlouhodobý projekt Hledá se Vimperk. Cílem projektu je aktivní zapojení obyvatel města včetně mladé generace do rozvoje města, společně se podílet na věcech veřejných a prohloubit tak sounáležitost obyvatel s Vimperkem.

Jako první lokalitu pro diskuzi jsme zvolili Areál letních sportů. Jedná se o místo s velkým potenciálem, kde se bude v brzké době měnit nejbližší okolí (dostavba krytého bazénu, revitalizace ulice 1. máje, rekonstrukce atletického areálu). Historicky existuje více studií celého areálu, které jsou výrazně odlišné a navíc se časem staly zastaralé. Nejen z těchto důvodů se domníváme, že aktuálně chybí koncepce rozvoje areálu jako celku. Areál letních sportů je výrazná lokalita, kterou nám jiná města mohou závidět! Dostupnost do 15 minut pěšky téměř z každého místa ve Vimperku, v blízkosti dvě mateřské, dvě základní a jedna praktická škola. Diskuze nad lokalitou musí zahrnovat samozřejmě všechna sportovní hřiště, bazén, ale i oblast zahrádek (zahrádkářská osada), garáže u zimního stadionu, obnovení přístupu do areálu z ulice U Stadionu, nový přístup do areálu z ulice Nad Stadionem, parkování a další.

Na přelomu ledna a února proběhne na ZŠ TGM, na ZŠ Smetanova i na místním gymnáziu workshop pro žáky a studenty. Na lokalitě Areálu letních sportů se žáci a studenti seznámí s pojmy jako veřejný prostor, budou pracovat s mapami, diskutovat o Vimperku a aktivně se zamyslí nad možnostmi využívání prostoru Areálu letních sportů všemi generaci. Workshop bude veden odborníky z organizace Architekti ve školách.

Na studentský workshop naváže první veřejná debata. Budeme si moci místo projít s odborným komentářem, následně společně hledat slabá i silná místa areálu a jeho možné využití. Debata proběhne začátkem dubna pod vedením zkušeného moderátora a budou pozváni zástupci města a blízkých mateřských i základních škol, všechny sportovní kluby. Ať si všichni mohou vyslovit svoje požadavky na využití prostoru.

Všechny výstupy ze studentských workshopů i veřejné debaty budou zveřejněny na webových stránkách projektu. Na druhé veřejné debatě, která proběhne v červnu, se pak společně pokusíme nalézt výsledný seznam požadavků, který bude předložen městu a pevně věříme, že bude sloužit jako podklad pro přípravu zadání projektu.

Chceme postupně představit i další lokality: sídliště Míru, oblast Volyňky, sportovní areál Vodník, letní kino a arboretum. Ale pěkně postupně…

Na všechny přednášky a veřejné debaty jste srdečně zváni, každý názor je vítaný.
Projekt pořádá Vimperk žije! a Prostor Vimperk. Více na www.hledasevimperk.cz

Jitka Schneiderová a Petr Samek
Vimperk žije!