Hledat se dají různé věci. Brýle, štěstí, prezident… Vimperk žije! a Prostor Vimperk budou hledat Vimperk. Co to znamená? Chceme veřejnými debatami rozproudit diskusi mezi lidmi o tom, jaké bychom chtěli město, ve kterém žijeme. Chceme do debat zapojit mladé lidi prostřednictvím místních škol, zájmové skupiny, místní samosprávu, odbornou i širokou veřejnost.

Zapojení veřejnosti nám umožní lépe pochopit, jak hodnotí současný stav, jaké má potřeby a požadavky i obavy z budoucího vývoje. Může pomoct odhalit námitky, které se vezmou v úvahu dříve, než vyvolají konflikt. V neposlední řade zapojení veřejnosti přispívá k větší sounáležitosti s místem, ve kterém žijeme. Co bude výsledek? Věříme, že dobře prodiskutované zadání pro studie a projekty, které by město mohlo následně realizovat.

Jako první lokalitu pro diskuzi jsme zvolili Areál letních sportů. Jedná se o místo s velkým potenciálem, kde se bude v současné době měnit nejbližší okolí (dostavba krytého bazénu, revitalizace ulice 1. máje, rekonstrukce atletického areálu). Více informací na úvodní přednášce 18.1.2018 v 19:00 v restauraci Hamajda, kde projekt oficiálně představíme. Současně se pokusíme podívat na Vimperk zvenčí očima architekta Ondřeje Beneše. Všichni jste srdečně zváni!

Jitka Schneiderová, Vimperk žije!