Rok 2017 se pomalu blíží ke konci, což je pro většinu z nás čas, kdy si děláme pořádek v sobě i kolem sebe. Sčítání zisků i ztrát uplynulého roku patří mezi každoroční rituály mnoha lidí a ani my nejsme výjimkou. A proto přinášíme přehled toho, jak jsme si v loňském roce jako spolek Vimperk žije!, z. s. vedli.

Spolek vznikl v červnu 2017 jednak v reakci na bouřlivé změny na radnici a jako vyjádření nesouhlasu se zasahováním do činnosti redakční rady Vimperských novin, jednak jako uskupení aktivních lidí, kteří chtějí ve Vimperku organizovat různé kulturní, společenské a sportovní akce., Prvním počinem nového spolku bylo vydání Vimperského samizdatu, jehož pro dnešní dobu v podstatě nesmyslný název reaguje na stejně nesmyslnou snahu o cenzuru ze strany vedení města. Po prvním čísle následovala dvě další čísla, z nichž každé se snažilo někdy úspěšně, někdy méně úspěšně, někdy vtipně, někdy vážně, někdy více satiricky a někdy méněreagovat na současné vimperské dění. Každý z nás má něco, na co je citlivý a co špatně snáší – například současné vedení města z duše nesnáší anonymitu, my zase překrucování skutečnosti a nepravdivá nařknutí. A právě to je důvodem vzniku Vimperského samizdatu.

Činnost spolku se postupně rozšířila na další aktivity, jejichž cílem je posilování spolupráce Vimperáků a vytváření komunity aktivních lidí. Myslíme si, že v této činnosti se nám zadařilo. Pouštěli jsme lodičky v parku, zorganizovali jsme unikátní biatlonový závod s historicky první mobilní střelnicí, běželi jsme (respektive ti zdatnější z nás) na Světlou horu, uspořádali jsme besedu o Češích v rumunském Banátu a zapojili jsme se do celorepublikové akce Zažít město jinak. Ta se z našeho pohledu i soudě z reakce zúčastněných velice povedla. Za pomoci několika desítek dobrovolníků z různých spolků a klubů jsme připravili pestrý celodenní program, který bavil stovky Vimperáků a v důsledku, skrze charitativní bazar, i pomáhal. Pomáhat jsme se rozhodli i prostřednictvím další aktivity spolku, a to zapojením do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. V tomto týdnu tak budeme moci potěšit tři seniory z Vimperka, Kůsova a Prachatic. To ovšem není naše poslední akce do konce tohoto roku – 26. prosince je pořádáno pod hlavičkou Vimperk žije! tradiční otužování na Vodníku a o dva dny později zabrousíme s potápěčem Mírou Kantorem do trochu teplejších a druhově rozmanitějších vod.

A co v roce příštím? Rádi bychom pokračovali v oživování Vimperka i v poskytování jiného úhlu pohledu na místní dění, než jaké nabízí jiné spolky a jiná média. Budeme i nadále vydávat Vimperský samizdat, v němž bychom chtěli nastiňovat naše vize fungování města. Dále budeme i v roce 2018 organizovat akce, které vedou k zapojování Vimperáků do okolního dění a k oživování veřejného prostoru. Už nyní víme, že Zažít Vimperk jinak se bude konat 15. září, v červenci budeme pouštět lodičky, tentokráte bude součástí vyčištění Volyňky v parku, budeme běhat, otužovat se, bavit děti spolu s DDM a pořádat další OSO akce (tj. Obyčejná Setkání Občanů). Čeká nás však i několik novinek. Počátkem roku zahájíme ve spolupráci se spolkem Prostor Vimperk dlouhodobý projektHledá se Vimperk, jehož smyslem je hledat budoucí podobu vybraných míst ve Vimperku za účasti veřejnosti, škol i odborníků. Dále chceme začít sbírat vzpomínky místních pamětníků a přispět jimi do celoevropské sbírky Paměť národa. A konečně, jelikož je rok 2018 rokem voleb do obecních zastupitelstev, rádi bychom upořádali veřejnou debatu představitelů kandidujících stran.

Jak je vidět, rok nás čeká pestrý a náročný, a my doufáme, že i naše činnost přispěje k tomu, aby se nám všem ve Vimperku dobře žilo. Pokud nám s tím chcete pomoci, případně pokud máte nějaké nápady, budeme moc rádi, když se nám ozvete! O všech našich akcích budeme včas informovat na našich stránkách www.vimperkzije.cz a na FB stránkách Vimperk žije!. Přejeme všem klidné a spokojené Vánoce.

Za Vimperk žije!
Adéla Jiříková