Znáte to. Místa, kolem kterých denně chodíte, člověk si jich skoro ani nevšímá. Najednou přijde změna a časem vše zase zevšední. Napadlo vás někdy, jak to tato místa vypadala dřív? A jak by mohla vypadat?  Chodíte po městě pěšky? Nebo raději jezdíte autem a hledáte? A zase hledáte. A pořád ta stejná otázka. “Kde zaparkovat?”

V příštích letech by se měly proměnit hlavní tepny Vimperka – ulice 1. máje a Pivovarská. Z historických map je zřejmé, že ulice 1. máje a Pivovarská tvoří společně s tokem Volyňky historickou páteř Vimperka. Tvoří hlavní komunikační osu. Je na nich umístěna většina významných budov. Tato významná osa města se v současnosti potýká hned s několika problémy najednou. Základní tepna města je pěšky relativně komplikovaně přístupná. Parkovací místa mnohdy negativně ovlivňují komfort pro chodce (parkování u přechodu, obcházení parkovacích stání), centrální parkoviště jsou vytížena, vzdálenější naopak málo vytížena, chybí konkrétní řešení parkování pro jednotlivé instituce, a co nejdůležitější – chybí možnosti pro zdržení se v místě, tj. chybí kvalitní veřejný prostor s občanským vybavením.

Z těchto důvodů byla na základě výběrového řízení vybrána architektonická kancelář, která výše uvedené problémy nejprve popsala a následně po debatách s veřejností navrhla řešení. Jednalo se vlastně vůbec poprvé o zapojení veřejnosti u tak velké akce. Občané se tak mohli stát spolutvůrci návrhu, což se nepochybně projeví na spokojenosti občanů s výsledkem.

Změny, které navrhuje studie a které budou vidět na první pohled, jsou především prostorové uspořádání a členění veřejného prostranství. Zní to honosně, ale podstata je jednoduchá.
Cílem je zajistit komfort především pro chodce a zajistit zklidnění komunikace. Termín ulice není použit náhodně, jedná se skutečně o ulice, nikoliv o silnice, jak by se na první pohled mohlo zdát. Po silnici chceme jezdit autem, ideálně rychle. Na ulici patří maminky s kočárky, děti jdoucí do školy, tatínci na cestě do práce, turisti, staří, mladí, malí, velcí, veselí i zádumčivý, za deště i za sluníčka. Chodci. Každý den. Ve stejnou dobu nebo jednou za čas. Město a veřejný prostor by měl patřit jim, ne autům. Návrh zklidňuje komunikaci 1. máje pomocí změny povrchů, stromořadí, změny parkování. Možná se někde posune chodník, objeví parkování, tady zase zmizí, zde přibyde lavička a tady poroste nový strom. Po realizace celé studie získá celé město historičtější, sjednocenější a útulnější ráz.

Už je i zpracovaný návrh, jak by ulice v budoucnu mohly vypadat. Rozpočet opravy od lesnické školy po křižovatku na “Fišerce” je plánovaný na 50 mil., vysoutěžením je možné předpokládanou cenu zakázky snížit. Oprava bude také zahrnovat novou kanalizaci, která tvoří většinu ceny.

Lépe než slova hovoří fotografie, podívejme se na místa, která denně míjíme , jak vypadají, jak vypadaly a jak snad budou vypadat.

Ulice 1. máje od Fišerky

Tenkrát ještě bez aut Současný stav umožňující zrychlenou jízdu Zúžení komunikace přinese parkovací místa, optické rozlišení prostoru. Zeleň oživí.

Škola TGM

ZŠ TGM. Vypadá nebo nevypadá pořád stejně? Nepřehledná křižovatka. Rozlišení povrchů a pryč s obrubníky. A jedna hádanka. Které pivo se tady čepuje?

Pod hotelem Zlatá hvězda

Dříve na koni, dnes raději pěšky nebo na kole. Ulice nebo silnice? Detaily rozhodují. Zúžení vozovky, rozšíření chodníků.

Suez

V Suezu bylo pro chodce vždy málo místa. Úzký Suez. Chodci získají v Suezu svůj prostor optickým oddělením silnice a chodníku.

Před gymnáziem

Kostky byly a zase budou. Jedno velké parkoviště. Není to škoda? Důstojný veřejný prostor. Zde budete chtít trávit čas, nebo ne?

Celá studie je k dispozici ke stažení na stránkách města: http://www.vimperk.cz/3420/cz/normal#.Wa8CavlJbDc

Děkujeme panu Čepičkovi z Muzejního spolku vimperského panství za dodání historických fotografií.