Náš bazén nás nepřestává překvapovat. Poté, co se dnes již bývalé vedení města velmi zodpovědně zabývalo kýženým řešením dokončení zastřešeného bazénu a diskutovalo s veřejností přímo při veřejném projednávání i formou dotazníků a dokonce zorganizovalo exkurzi do podobných bazénů v okolí pro představitele důležitých zájmových skupin, jako jsou školy, školky, senioři, sportovci apod.  nám nové vedení na posledním zastupitelstvu města Vimperk doslova předhodilo návrh zásadně přepracovaný, se zastupiteli ani s veřejností neprodiskutovaný. Se slovy, nemáme čas, nechte nás malovat a stavět, se pan radní Kutil vehementně domáhal schválení studie, kterou měli zastupitelé v ruce bez jakéhokoli komentáře dva dny. Na nezdravě kvapném postupu nezměnilo nic ani na pouhou půl hodinu naplánované představení nové verze studie za účasti pana architekta Lejska a paní architektky Hubičkové. Z veřejnosti nebyl přítomen téměř nikdo (zřejmě jejich chyba), opoziční zastupitelé koukali jak sůvy z nudlí. Příjezd jinak, vstup jinak, sauna jinak, tobogán jinde, jen mlhavá čísla o investičních nákladech, nejasné provozní podmínky… Neříkáme, že vše je špatně, říkáme, že takto se investice za 80 miliónů nepřipravuje. Z celého postupu čišel ukrutný spěch. Spěch stihnout to do voleb. Z nějakého důvodu nebyla jednota ani v koalici, a tak alespoň zastupitelé dostali šanci při pracovním zastupitelstvu o týden později lépe pochopit a připomínkovat navržené řešení. Jestli to bude mít nějaký efekt, uvidíme. Pravomoc zadat projektové práce má rada města… Rada složená z lidí, kteří ještě nedávno tolik volali po omezení pravomocí rady, po více informacích, po větší diskusi.

Jak to tedy je a možná bude?

1. Příjezd

Pan architekt se vrátil k historické variantě s příjezdem od parkoviště před Tescem. My jsme se snažili přimět ho, aby se zabýval myšlenkou využití sjezdu ke garážím a na fotbalový stadion. Toto řešení má dle našeho názoru mnoho výhod. Jedním krokem se vyřeší parkoviště u bazénu i parkoviště u fotbalového stadionu, které se v budoucnu stejně bude muset řešit a bude stát další finanční prostředky. Nebude se muset budovat nákladný sjezd od parkoviště od Tesca a v neposlední řadě nezmenšíme si již dnes Tescem značně okleštěnou venkovní plochu pro slunění, či případný venkovní bazén. Jedním parkovištěm logicky zcelíme tento unikátní sportovní areál v centru města.

V diskusi jsme neuspěli. Dle obecného prohlášení pana architekta jsou finančně obě řešení prý zhruba srovnatelná. Nikdo nenechal vypracovat odborný posudek finanční náročnosti ani realizovatelnosti z dopravně inženýrského pohledu. Námi navrhované řešení by prý vyžadovalo další administrativní řízení s povolením nové křižovatky u garáží a to se vedení města s vidinou blížících se voleb evidentně nehodí a pan starosta Dvořák prohlásil, že tam má garáž a je proti…. OK, názor občana je potřeba respektovat.

Pan architekt alespoň přislíbil zapracování úpravy plochy pro parkování před fotbalovým stadionem do projektu bazénu. Tato plocha se však díky novému prostorovému řešení budovy bazénu značně zmenšila.

Původní zamýšlené společné parkoviště

 

 

2. Tobogán

Tobogán byl umístěn na druhou stranu, do blízkosti odlehčovacího travnatého hřiště se samostatným dojezdovým bazénkem. Domníváme se, že toto řešení je správné a již v minulosti jsme po něm volali. Dojezd do hlubokého bazénku s atrakcemi jsme považovali za špatný. Navíc díky přemístění tobogánu s dojezdem do samostatného bazénku vznikl prostor pro menší zatočenou klouzačku pro děti.

přesun tobogánu na druhou stranu

3. Dětský vnitřní bazének

U hrany budovy vznikl výukový bazének s možností regulace výšky vodní hladiny a doufejme i teploty. Bude tu i malá skluzavka a stěna s vodními atrakcemi. Toto považujeme za velmi dobré řešení.

dětský bazének

4. Občerstvení, restaurace

Ve stávajícím řešení je občerstvení vyřešeno tak, že je přístupné přes výdejní pult jednak ze vstupní haly, jednak z bazénu. K tomuto řešení máme dvě výhrady. Jednak nevíme, jak bude fungovat konzumace jídla a nápojů v mokré části bez jakéhokoli ohraničení (zřejmě bude vybudováno nějaké mobilní či květinové oddělení…) a jednak díky tomuto řešení zanikla možnost průhledu ze vstupní haly do bazénu. Domníváme se, že pro čekající rodiče, či „zvědavé“ turisty je velmi důležité vidět „dovnitř“. Bylo přislíbeno řešení pomocí velkých obrazovek.

umístění občerstvení

5. Saunový svět

Oproti poslednímu návrhu došlo k celkovému přepracování. Nicméně stále zde najdeme dvě finské sauny s možností ohřevu na 60-100°C dle potřeby o celkové ploše 86 m2, vonnou a solnou páru, a v centru saunového světa Kneippův chodník nejen s rozdílně teplou vodou, ale i s vodou rozdílné výše. Je umožněn prostup ze sauny do bazénu, avšak bez návrhu provozního řešení (turnikety, čipy, klíče, obsluha???). Na návrhu uspořádání saunového světa jsme kritizovali nesmyslné umístění sprch, zbytečně oddělené dvě odpočívárny a absenci ochlazovacího bazénku. Jeho umístění bylo přislíbeno na prostornou terasu, což zejména v zimním období slibuje pro milovníky sauny téměř dokonalý zážitek. Přislíbeno bylo též přepracování dispozice odpočíváren a sprch.

saunový svět

6. Venkovní prostor

Venkovní prostor je řešen poněkud kontroverzně a určitě by si zasloužil více času a podrobnější diskuzi. Je zde definována jakási rezervní plocha pro krytou halu s plaveckým bazénem a rezervní plocha pro venkovní plavecký bazén. Třetinu stávající travnaté plochy však zabere příjezdová komunikace s gabionovou opěrnou zdí.

Dle studie je venku umístěno dětské vodní hřiště pro malé děti s hloubkou vody 30 až 60 cm a hřiště s Archimédovým šroubem. Toto je jistě dobré řešení pro rodiny s malými dětmi. Navrhovali jsme však přepracování zamýšleného stromořadí, doplnění o interaktivní vodní herní prvky a zejména zamyšlení se nad realizací venkovního otevřeného 4 dráhového 25m přihřívaného plaveckého bazénu současně s realizací zastřešení bazénu. Plocha by tak byla využitelná nejen pro rodiny s dětmi a slunící se návštěvníky. Myslíme, že to stojí za zvážení. Případné zvýšení finančních nákladů není nijak závratné (do 15 mil. Kč). Město by toto finanční navýšení úvěru bez problémů zvládlo a realizace spolu se zastřešením by byla vhodnější, než pozdější realizace, která by byla jistě nákladnější.

venkovní prostory

7. Suterén

V suterénu bazénu (výškově v úrovni házenkářského hřiště) bylo již v minulém návrhu zamýšleno zázemí pro letní sportovní areál. Využití budovy bazénu i pro letní sportovní areál, kde zoufale chybí zázemí pro sportovce i návštěvníky, jsme považovali za velmi prospěšné a důležité. Toto zůstává i v novém návrhu, byť přepracovaném. Vzniknou zde 3 větší a 2 menší šatny, sprchy a WC. Po naší urgenci bude doplněno WC pro potřeby veřejnosti.

suterén a návaznosti

Tak to je a možná bude náš bazén.
Je smutné, že takto finančně náročnou akci řeší vedení města ve spěchu, bez veřejnosti a s minimální diskuzí s opozicí. Zřejmě dle hesla: „Podle sebe, soudím tebe“ se obávají, že budeme vše kritizovat, blokovat a bojkotovat jen proto, aby dílo nedokončil politický konkurent. Není tomu tak. Dokážeme i podpořit a ocenit. Nejsme jako oni.

S pozdravem slušnost vždy a všude
Karel Hudeček a Libor Kudláč