Hledá se Vimperk

Lokalita 2018 – Areál letních sportů
“Setkávání”

Vize strategického plánu města pro rok 2016 – 2022

„Vimperk je bezpečným a atraktivním městem Jižních Čech, kterému dominuje nově opravený zámek. Jsme město s průmyslovou historií i budoucností, přitom jsme návštěvnicky atraktivním centrem s rozvinutou městskou, turistickou a sportovní infrastrukturou. Potenciál města je plně využívaný ve prospěch důstojné seberealizace jeho spokojených obyvatel.“

Hlavní cíle projektu

  • Rozpracovat částečně jednu z priorit současného strategického plánu města “Rozšířit, modernizovat a zlepšit infrastrukturu sportovišť – zimní stadion, letní stadion, areál Vodník” A přispět tak k naplnění vize Vimperka, se kterou se plně ztotožňujeme
  • Aktivovat veřejnost, probudit zájem veřejnosti o rozvoj města. Cílem je, aby obyvatelé Vimperka vnímali Vimperk jako svoje město, žili v sounáležitosti s městem.
  • Na projektu ukázat, že zapojení veřejnosti má smysl a může se stát běžnou součástí při rozhodování radnice města

Co je zádáním

  • Vyspecifikovat zaměření jednotlivých sportovišť ve Vimperku
  • Vydefinovat požadavky na letní areál sportů se zvláštním důrazem na prostor “setkávání”, který by měl být centrem tohoto areálu.
  • Najít vhodné řešení prostoru, které bude splňovat požadavky občanů a bude akceptovatelné jak ekonomicky, tak urbanisticky pro město Vimperk.

Proč prostor areálu letních sportů

  • Domníváme se, že ve Vimperku chybí místo, kde se mohou lidé setkávat, aktivně odpočívat a přitom stále v centru města, dostupné pěšky do 15 minut pro většinu obyvatel.
  • V roce 2018 začne (měla začít) výstavba krytého plaveckého bazénu, modernizace atletické dráhy a rekonstrukce ulice 1. Máje. Velké projekty města, které mimo jiné vymezují oblast areálu letních sportů.
  • Město dlouhodobě mluví o revitalizaci areálu letních sportů, majetkově i smluvně vyřešený prostor. Je potřeba definovat skutečné potřeby, koncepci rozvoje a poté projekt v etapách realizovat.

Co bude následovat?

Postupně chceme otevřít diskuzi i nad dalšími zajímavými lokalitami Vimperka – prostor Volyňky, multisportovní areál Vodník, letní kino a další.

Kontaktní údaje

Vimperk žije! z.s., Náměstí Svobody 13, 385 01 Vimperk
IČO: 018 94 684, spisová značka L 7331 vedená u Krajského soudu v Českých Budejovicích

E-mail: info@vimperkzije.cz

Bankovní spojení: Fio banka, pobočka Strakonice. Čislo účtu: 2801260215/2010

2. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

V červnu se setkáme podruhé. Architekti z Prostor Vimperk zpracovali výstupy z prvního setkání a budou je prezentovat. Věříme, že diskuze bude zajímavá.

28.6.2018 v 19:00 / Kavárna Ve Skále

NENAŠLI JSTE ???

Máte nápad, co ve Vimperku můžeme společně ovlivnit k lepšímu? Téma , které je dobré otevřít? Napište nám!